• Adams Ricky
  13/06/2020 tại 19:26

  Mới biết 12fun trong mùa dịch này, nói chung khá ổn. Trò chơi nhiều & đa dạng, dùng để giải trí ok! Có điều tốc độ nạp rút hơi chậm, mong 12fun thay đổi lại. Cám ơn!

  Tổng quan

  Sản phẩm

  Dịch vụ

  Khuyến mãi

  Tốc độ

Thêm một bài đánh giá
ajax-loader