[Vbet89 Casino]Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới-Tiền Thưởng Casino Đang Chờ Bạn

Lượt xem: 2052
Biên tập:

Nội dung chương trình :
1. Chương trình chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi đầu tiên của hội viên VBET89 và hội viên có thể sử dụng một trong ba phương thức chuyển khoản, với số tiền gửi thấp nhất từ 500,000 VNĐ trở lên (Mức tiền gửi thực tế công ty thu được) mới có thể đăng ký tham gia chương trình.
2. Thời gian diễn ra từ ngày 24/12/2015 00:00 (GMT+8) đến hết ngày 03/01/2016 23:59 (GMT+8) dành cho các trò chơi CASINO Trực Tuyến .
3. Sau khi nhận được thư đăng ký tham gia chương trình của thành viên, trong vòng 15 phút bộ phận phụ trách của VBET89 sẽ thông báo kết quả xét duyệt cho Hội viên.

ĐĂNG KÝ  Tiền cược  Tiền thưởng BỘI SỐ CƯỢC
DK102  500.000 VNĐ 50.000 VNĐ 03 Lần
DK102  1.000.000 VNĐ 100.000 VNĐ 03 Lần

4. Sau khi nhận tiền thưởng, thành viên bắt buộc phải đặt cược tối thiểu 03 lần của (Khoản tiền gửi đầu tiên) + (Phần thưởng khuyến mãi ) mới có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng.

Ví dụ:
Khoản tiền gửi đầu tiên 500,000 VNĐ, khuyến mãi 50,000 VNĐ, mức đặt cược hợp lệ phải đạt (500,000 VNĐ + 50,000 VNĐ) x 03 lần = 1,650,000 VNĐ mới có thể rút tiền.
5. Trong một ngày mỗi hội viên chỉ có thể nhận thưởng 1 lần. Trước khi tiền thưởng được cập nhật, hội viên không được tiến hành đặt cược. Nếu tiền thưởng vẫn chưa cập nhật, hội viên đã tiến hành đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình này.
6. Chương trình này không được áp dụng chung với chương trình khuyến mãi khác.
7. Hội viên phải tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện của VBET89 , VBET89 có quyền bảo lưu tất cả các quyết định cuối cùng.