Tỷ lệ thắng cược của kèo Châu Âu, Hồng Kông, Indonesia và Malaysia

Lượt xem: 5195
Biên tập:

Decimal Odds  tỷ lệ cược thập phân (tỷ lệ cược Châu Âu)

Phương thức hiển thị của tỷ lệ cược Châu Âu là bao gồm luôn cả tiền cược và tiền lời của khách trong đó.

Tỷ lệ cược Châu Âu hiển thị: 1.80

Điều này nghĩa là người chơi cược 100.000đ, sau khi thắng có thể thu lại số tiền là 100.000×1.8=180.000đ

HK(Hồng Kông) Odds tỷ lệ cược Hồng Kông

Phương thức hiển thị của tỷ lệ cược Hồng Kông là không bao gồm tiền cược của khách, chỉ hiển thị tỷ lệ thắng thôi.

Tỷ lệ cược Hồng Kông: 0.80 (đổi từ tỷ lệ cược Châu Âu sang tỷ lệ cược Hồng Kông là 1.80-1=0.80)

Điều này nghĩa là người chơi cược 100.000đ, sau khi thắng lợi nhuận thu được sẽ là 100.000×0.8=80.000đ.

Ty le thang cuoc cua keo Chau Au, Hong Kong, Indo va Malay

Ty le thang cuoc cua keo Chau Au, Hong Kong, Indo va Malay

MY (Malay) Odds Tỷ lệ cược

Phương thức hiển thị tỷ lệ cược này thường thấy ở khu vực Malay và Sin

Ví dụ 1: 0.80 (tỷ lệ cược Hồng Kông)

Từ tỷ lệ cược Hồng Kông chuyển sang tỷ lệ cược Mã Lai, nếu như tỷ lệ cược Hồng Kông ít hơn 1.00, vậy thì tỷ lệ cược Mã Lai và tỷ lệ cược Hồng Kông sẽ giống nhau, nghĩa là tỷ lệ cược Mã Lai = tỷ lệ cược Hồng Kông = 0.8

Tỷ lệ cược 0.8 của Mã Lai cũng được xem là tỷ lệ cược thắng ít:

Nếu như người chơi cược 100.000đ trên tỷ lệ cược Mã Lai là 0.8, nếu thua thì khách sẽ bị mất 100.000đ, nếu thắng thì khách chỉ có thể thắng 80.000đ

Ví dụ 2: 2.33 (tỷ lệ cược Hồng Kông)

Nếu như tỷ lệ cược Hồng Kông lớn hơn 1.00, sẽ tính bằng công thức dưới đây:

Tỷ lệ cược Mã Lai: Tỷ lệ cược Mã Lai = -1/ tỷ lệ cược Hồng Kông = -(1/2.33)= -0.43

Tỷ lệ cược -0.43 của Mã Lai còn được gọi là tỷ lệ cược thua ít: nếu khách đặt cược 100.000đ trên tỷ lệ cược -0.43, nếu như thua thì số tiền khách mất đi là 100.000×0.43=43.000đ, nếu thắng thì có thể lấy lại toàn tiền cược là 100.000đ

Indo Odds Tỷ lệ cược Indonesia

Ví dụ 1: 1.26 (tỷ lệ cược Hồng Kông)

Từ tỷ lệ cược Hồng Kông đổi thành tỷ lệ cược Indonesia, nếu tỷ lệ cược Hồng Kông lớn hơn 1.00, vậy thì tỷ lệ cược Indonesia = tỷ lệ cược Hồng Kông = 1.26.

Tỷ lệ cược 1.26 của Indonesia cũng được gọi là tỷ lệ cược thắng nhiều: nếu như khách đặt cược 100.000đ trên tỷ lệ cược Indonesia 1.26, người chơi thắng thì có thể nhận được số tiền 100.000×1.26=126.000đ, nếu như thua thì khách sẽ bị mất hết số tiền cược.

Ví dụ 2: 0.9 (tỷ lệ cược Hồng Kông)

Nếu tỷ lệ cược Hồng Kông thấp hơn 1.00, vậy thì phương thức tính tỷ lệ cược Indonesia sẽ là -1(1/tỷ lệ cược Hồng Kông)= -1.11.

Tỷ lệ cược -1.11 của Indonesia còn được gọi là tỷ lệ cược thua nhiều: nếu người chơi đặt cược 100.000đ ở tỷ lệ cược -1.11, người chơi thua thì sẽ bị mất số tiền là 100.000×1.11=111.000đ, nếu như người chơi thắng thì chỉ có thể nhận lại số tiền cược là 100.000đ.

Tỷ lệ cược Mĩ

Ví dụ 1: tỷ lệ cược Hồng Kông: 0.88

Từ tỷ lệ cược Hồng Kông đổi thành tỷ lệ cược Mĩ, nếu như tỷ lệ cược Hồng Kông nhỏ hơn 1.00, thì tỷ lệ cược Mĩ = -(100/tỷ lệ cược Hồng Kông)= -113.

Tỷ lệ cược -113 của Mĩ thể hiện: nếu như người chơi muốn thắng 100.000đ ở đây, vậy thì người chơi phải đặt cược 113.000đ.

Người chơi cược 100.000đ đồng trên tỷ lệ cược -113, nếu người chơi thắng sẽ nhận được 88.000đ tiền vốn, nếu người chơi thua thì số tiền mất đi là (113/100)x100.000đ =113.000đ.

Ví dụ 2: tỷ lệ cược Hồng Kông: 1.20

Nếu tỷ lệ cược Hồng Kông lớn hơn 1.00, tỷ lệ cược Mĩ = 100.000x tỷ lệ cược Hồng Kông = 120.000đ.

Ví dụ: khách đặt cược 100.000đ trên tỷ lệ cược 120, người chơi thắng sẽ được (120/100)x100.000đ =120.000đ, ngược lại thì người chơi sẽ thua 100.000đ tiền vốn.