[Vbet89 Casino]Thưởng 1% Không Giới Hạn

Lượt xem: 1907
Biên tập:

Chương trình chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi nạp lại của hội viên Vegas Casino và hội viên có thể sử dụng một trong ba phương thức chuyển khoản, với số tiền gửi thấp nhất từ 500,000 vnđ trở lên (Mức tiền gửi thực tế Công Ty thu được) mới có thể đăng ký tham gia chương trình.
Ghi chú
1. Sau khi nhận tiền thưởng, thành viên bắt buộc phải đặt cược tối thiểu 01 lần của (Khoản tiền gửi nạp lại ) + (Phần trăm khuyến mãi ) mới có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Ví dụ: Khoản tiền gửi nạp lại 1,000,000 vnđ khuyến mãi 1% là 10,000 vnđ, mức đặt cược hợp lệ phải đạt (1,000,000 vnđ + 10,000 vnđ ) x 01 lần = 1,010,000 vnđ mới có thể rút tiền.

2. Trước khi tiền thưởng được cập nhật, hội viên không được tiến hành đặt cược. Nếu tiền thưởng vẫn chưa cập nhật, hội viên đã tiến hành đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mãi này.
3. Chương trình này không được áp dụng chung với chương trình “Thưởng 100% Cho Khoản Nạp Đầu Tiên”, “Nhận Đến 7 Triệu VNĐ Khoản Nạp Đầu Tiên” “50% Tiền Thưởng Chào Mừng Cho Thành Viên Mới”.