[Vbet89 Casino]Khuyến Mãi 30% Tiền Thưởng Lên Đến 8.900.000 Đồng

Lượt xem: 3298
Biên tập:

1. Chương trình chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi đầu tiên của hội viên Vegas Casino và hội viên có thể sử dụng một trong ba phương thức chuyển khoản, với số tiền gửi thấp nhất từ 500,000 vnđ trở lên (Mức tiền gửi thực tế công ty thu được) mới có thể đăng ký tham gia chương trình.

2. Sau khi nhận được thư đăng ký tham gia chương trình của thành viên, trong vòng 15 phút bộ phận phụ trách của Vegas Casino sẽ thông báo kết quả xét duyệt cho Hội viên.

KM tien thuong 8tr9Ghi chú
1. Sau khi nhận tiền thưởng, thành viên bắt buộc phải đặt cược tối thiểu 40 lần của (Khoản tiền gửi đầu tiên) + (Phần trăm khuyến mãi) mới có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng.
Ví dụ:
Khoản tiền gửi đầu tiên 2,000,000 vnđ, khuyến mãi 30% 600,000 vnđ, mức đặt cược hợp lệ phải đạt (2,000,000 vnđ + 600,000 vnđ) x 40 lần = 104,000,000 vnđ mới có thể rút tiền.
2. Trước khi tiền thưởng được cập nhật, hội viên không được tiến hành đặt cược. Nếu tiền thưởng vẫn chưa cập nhật, hội viên đã tiến hành đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mãi này.
3. Khuyến mãi này một khi đã đăng ký và được xác nhận thì không thể từ bỏ nửa chừng hoặc hủy bỏ. Mỗi một hội viên chỉ có thể đăng ký 01 lần cho chương trình khuyến mãi này.
4. Chương trình này không được áp dụng chung với chương trình “Nhận Đến 7 Triệu VNĐ Khoản Nạp Đầu Tiên”, “50% Tiền Thưởng Chào Mừng Cho Thành Viên Mới” “Thưởng 100% Cho Khoản Nạp Đầu Tiên”.