Ý nghĩa các loại kèo chấp trong bóng đá

Lượt xem: 7896
Biên tập:

Với những dân chơi cá độ lâu năm dày dặn kinh nghiệm thì ý nghĩa các loại kèo chấp chắc không còn xa lạ gì mà ngược lại còn rất rành nữa. Nhưng với những người chơi mới thì 1 là biết nhưng không rành lắm, 2 là mù tịt luôn. Bài viết này muốn giúp người chơi cá độ bóng đá nắm được các loại kèo chấp để tự tin hơn khi đặt cược mà không còn mơ hồ và phân vân quá lâu nữa.
Dưới đây là ý nghĩa các loại kèo chấp:
Lưu ý: con số bên trái dấu “:” đại diện cho đội chủ nhà, còn con số bên phải là đại diện cho đội khách
1. Kèo chấp 0 : 0 nghĩa là đồng banh. Là khi đội chủ nhà thắng trận thì người đặt cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người đặt cược đội khách sẽ thắng kèo. Nếu 2 đội hòa nhau thì hòa kèo
2. Kèo chấp 0 : 0/0.5 hoặc 0 : 0-0.5 hoặc 0 : 1/4 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách đồng nửa. Là khi đội chủ nhà thắng trận thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người đặt cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội chủ nhà sẽ thua 1/2 tiền và người cược đội khách sẽ thắng được 1/2 tiền cược.
3. Kèo chấp 0 : 0.5 hoặc 0 : 1/2 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách nửa trái. Khi đội chủ nhà thắng trận thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người chơi đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau, thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
4. Kèo chấp 0 : 0.5/1 hoặc 0 : 0.5-1 hoặc 0 : 3/4 hoặc 0 : 0.75 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách nửa một. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng được 1/2 tiền và người cược đội khách thua 1/2 tiền. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo

Y nghia cac loai keo chap

Y nghia cac loai keo chap

5. Kèo chấp 0 : 1 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách một trái. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì hòa kèo. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
6. Kèo chấp 0 : 1/1.5 hoặc 0 : 1-1.5 hoặc 0 : 1.25 nghĩa đội chủ nhà chấp đội khách một trái một trái rưỡi. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua 1/2 tiền và người cược đội khách sẽ thắng 1/2 tiền. khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
7. Kèo chấp 0 : 1.5 hoặc 0 : 1-1/2 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách một trái rưỡi. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo. Khi đội khách thắng trận, thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
8. Kèo chấp 0 : 1.5/2 hoặc 0 : 1.5-2 hoặc 0 : 1.75 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách một trái rưỡi đến hai trái. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 3 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng 1/2 tiền và người cược đội khách sẽ thua 1/2 tiền. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
9. Kèo chấp 0 : 2 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách hai trái. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 3 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 2 bàn thắng thì hòa kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
10. Kèo chấp 0 : 2/2.5 hoặc 0 : 2-2.5 hoặc 0 : 2.25 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách hai trái đến hai trái rưỡi. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 3 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua 1/2 tiền và người cược đội khách sẽ thắng 1/2 tiền. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
11. Kèo chấp 0 : 2.5 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách hai trái rưỡi. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 3 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo
12. Kèo chấp 0 : 2.5/3 hoặc 0 : 2.5-3 hoặc 0 : 2.75 nghĩa là đội chủ nhà chấp đội khách hai trái rưỡi đến ba trái. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 4 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng kèo và người cược đội khách thua kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt ít nhất 3 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thắng 1/2 tiền và người cược đội khách sẽ thua 1/2 tiền. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 2 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội chủ nhà thắng trận với cách biệt chỉ 1 bàn thắng thì người cược đội chủ nhà sẽ thua kèo và người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi đội khách thắng trận thì người cược đội khách sẽ thắng kèo. Khi 2 đội hòa nhau thì người cược đội khách sẽ thắng kèo