Phương pháp tính toán của cược xâu/cược xiên trong kèo chấp bóng Châu Á

Lượt xem: 3665
Biên tập:
  1. Trong xâu xuất hiện 1 trận “ toàn thắng”, hệ số tiền thắng được trong trận này là: 1+ không bao gồm tỷ lệ tiền đặt cược
  2. Trong xâu xuất hiện 1 trận “thắng 1 nửa”, hệ số tiền thắng được trong trận này là: 1+không bao gồm tỷ lệ tiền đặt cược/2
  3. Trong xâu xuất hiện 1 trận “kèo chạy”, hệ số tiền thắng trong trận này là: 1
  4. Trong xâu xuất hiện 1 trận “thua 1 nửa”, hệ số tiền thắng trong trận này là: ½
  5. Trong xâu xuất hiện 1 trận “thua toàn bộ”, hệ số tiền thắng trong trận này là: 0
Phuong phap tinh toan cuoc xien trong keo chap bong chau a

Phuong phap tinh toan cuoc xien trong keo chap bong Chau A

Chú ý: đối với tiền thưởng trong cược xâu của kèo chấp bóng Châu Á cần chú ý phương pháp tính toán khi trong Q xâu xuất hiện “thua 1 nửa”, “thắng 1 nửa”.

Dưới đây là tỷ lệ cược của mấy đội bóng sắp đặt cược:

Hammarby                   hòa/ nửa trái 1.015

Monaco                       hòa/nửa trái 0.775

Millwall                       nửa trái/1 trái 1.045

Dunfermline                nửa trái 0.895

Manchester United       1 trái 0.965

Ví dụ thực tế về đặt cược: Hammarby x Monaco x Millwall x Dunfermline x MU

Kết quả giả định 1: Hammarby 2-0; Monaco 2-1; Millwall 3-1; Dunfermline 1-0; MU 4-2

Tỷ lệ tiền thắng 1:

(1+1.015)×(1+0.755)×(1+1.045)×(1+0.895)×(1+0.965)=2.015×1.755×2.045×1.895×1.965=26.93

Kết quả giả định 2: Hammarby 2-0; Monaco 1-0; Millwall 2-1; Dunfermline 1-0; MU 4-2

Tỷ lệ tiền thắng 2:

(1+1.015)×(1+0.755)×(1+1.045/2)×(1+0.895)×(1+0.965)=2.015×1.755×1.5225×1.895×1.965=20.05

Kết quả giả định 3: Hammarby 1-1; Monaco 2-1; Millwall 3-1; Dunfermline 1-0; MU 4-2

Tỷ lệ tiền thắng 3:

(1/2)×(1+0.755)×(1+1.045)×(1+0.895)×(1+0.965)=0.5×1.755×2.045×1.895×1.965=6.68

Kết quả giả định 4: Hammarby 1-0: Monaco 0-0; Millwall 1-0: Dunfermline 1-0; MU 1-0

Tỷ lệ tiền thắng 4:

(1+1.015)×(1/2)×(1+1.045/2)×(1+0.895)×(1)=2.015×0.5×1.523×1.895×1=2.91

Kết quả giả định 5: Hammarby 1-0; Monaco 2-1; Millwall 2-0; Dunfermline 0-0; MU 3-1

Tỷ lệ tiền thắng 5:

(1+1.015)×(1+0.755)×(1+1.045)×(0)×(1+0.965)=0

Chú ý: con số tiền thưởng được tính ở trên đều bao gồm cả tiền vốn, nếu như cược 100.000đ, kết quả 1 là 100.000×26.93=2.693.000đ (tiền lời 2.593.000đ + tiền vốn 100.000đ).